Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

Każdy test lub kwestionariusz psychologiczny, niezależnie od zastosowanych podczas jego tworzenia procedur, jest narzędziem z natury niedoskonałym. Wynika to z faktu, iż aparat psychiczny człowieka jest systemem zbyt skomplikowanym i nie do końca poznanym, aby móc „zmierzyć” go z takim samym pewnym efektem, jak za pomocą linijki mierzymy długość odcinka.

Chociaż twórcy testów starają się jak mogą, aby tworzone przez nich narzędzia odznaczały się jak najlepszymi parametrami (m.in. rzetelności i trafności), to jednak nie są w stanie wyeliminować błędu, który niewątpliwie tkwi w każdej tworzonej przez nich metodzie, a który wynika z powyżej prezentowanego stanowiska o niemożności stworzenia „linijki” do mierzenia psychiki.

Wobec powyższego, błędnym jest przekonanie, że jeśli narzędzie zostało dopuszczone do użytku, to jest ono narzędziem bardzo dobrym. Niestety jest to powszechnie występujący pogląd, manifestujący się między innymi tym, że niewielu psychologów kładzie nacisk na analizę wyników badań, uwzględniając w nich choćby analizę przedziału ufności, traktując wynik otrzymany osoby badanej jako wynik, który rzeczywiście ją określa. W praktyce może jednak dojść do sytuacji, w której badany otrzymuje np. wynik przeciętny, z kolei po pewnym czasie, gdy rozwiązuje to samo narzędzie otrzymuje już wynik niski, albo wysoki. Wynika to z faktu, że żaden test czy kwestionariusz nie daje 100% powtarzalności wyników.

Nasze oprogramowanie stanowi próbę zmiany status quo, przez umożliwienie osobom, korzystającym w swej praktyce z narzędzi psychologicznych dokonania dogłębnej i rzetelnej analizy wyników pomiaru bez posiadania zaawansowanej wiedzy na temat jej matematycznych podstaw i zawiłości. Warto zauważyć, że dzięki naszemu oprogramowaniu analiza dokonywana jest w czasie o wiele krótszym aniżeli choćby „ręczne” obliczanie wyników na podstawie klucza i tabel z normami.

Głównym celem analizy psychometrycznej jest poznanie istoty wyników w kontekście błędu pomiaru, stanowiącego ich nieodłączną właściwość. Wykorzystanie poszczególnych parametrów narzędzi pozwala na uzyskanie bardziej obiektywnego oglądu na temat otrzymanych wyników. Pozwala przy tym na wyliczenie szeregu innych wartości, użytecznych w głębszej interpretacji wyników. Analizę taką prezentujemy tutaj i opieramy ją na przykładowym omówieniu wersji CUSTOM oprogramowania.

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.