Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Badań HR.

W jaki sposób można otrzymać obraz wewnętrznej kultury organizacji?

Dzięki posiadanym przez HRRC narzędziom (mierzących ponad 150 zmiennych psychologicznych) i pomiarze wybranych zmiennych, możliwe jest stworzenie profilu organizacji, a także profili sektorów, szczebli zarządzania czy poszczególnych pracowników. Dzięki temu organizacja zyskuje wiedzę na temat samej siebie a zatem i możliwości świadomego wyznaczania kierunków rozwoju.

Czy trafne wnioski można otrzymać tylko dzięki badaniu całej populacji?

Z całą pewnością nie. Dzięki możliwościom działu matematyki wyższej jakim jest statystyka możliwe jest wyznaczenie optymalnej liczebności badanej grupy, która w odpowiedni sposób scharakteryzuje całą populację.

W jaki sposób można określić profil modelowego (idealnego) pracownika?

Tworzymy go na podstawie badania, w którym doszukujemy się zbieżności w nasileniu cech (i występowaniu innych czynników) pomiędzy najlepszymi pracownikami oraz rozbieżności pomiędzy nimi a pozostałymi pracownikami.

Dzięki uzyskanemu profilowi zatrudnianie pracowników staje się łatwiejsze, mniej ryzykowne i lepiej trafia w konkretne potrzeby danej placówki. Określając zgodność pomiędzy profilem modelowym a profilem kandydata, wiemy na ile z nim współgra i na ile kandydat jest rzeczywiście tą osobą, której szukamy. Dodatkowo, uzyskany profil kandydata obiektywizuje informacje pochodzące z innych źródeł (rozmowa kwalifikacyjna, CV, referencje itp.).

Czy można zmierzyć odpowiedzi na pytania, gdzie zamiast liczb użyte będą słowa?

Tak. Statystyka pozwala mierzyć słowne opinie, a oprócz tego badać ich wpływ na inne zmienne (wyrażone liczbą). W praktyce oznacza to, że można pytać osobę badaną na dowolny temat i zestawić tą odpowiedź z dowolnym mierzonym w badaniu parametrem.

Jakie korzyści płyną z takiego połączenia?

Zlecający badanie właściciel firmy lub dyrektor oddziału, zobiektywizuje swoją wiedzę na temat dynamiki funkcjonowania zarządzanych przez siebie pracowników w kontekście dowolnie wybranego przez siebie parametru. Dzięki temu proces zarządzania staje się w praktyce o wiele łatwiejszy, wydajniejszy i skuteczniejszy.

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.