Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

W dzisiejszych czasach, gdy coraz bardziej rozwija się sektor usług oraz handel, o największych różnicach stanowią ludzie. Realną zmianę w funkcjonowaniu firmy i jej pozycji na rynku może przynieść człowiek- pracownik, kierownik, właściciel, manager.

Wśród kompetencji jakimi powinien charakteryzować się pracownik na każdym poziomie pracy i zarządzania są zarówno te twarde (wiedza i umiejętności merytoryczne) jaki i tak zwane miękkie czyli kompetencje psychospołeczne.

Mówi się, że „Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.”

Wychodząc naprzeciw takiemu stanowi rzeczy szkolenia dotyczą rozwoju poniższych kompetencji:

Kompetencje osobiste - komunikacja interpersonalna, automotywacja i wyznaczanie celów, planowanie własnego rozwoju, asertywność, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, trening twórczości, zarządzanie sobą i czasem, wystąpienia publiczne, budowanie satysfakcjonujących relacji.

Kompetencje kierownicze- leadership i zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, integracja zespołu, motywowanie zespołów, wspieranie rozwoju pracowników, odpowiedzialność za powierzone zadania, twórcze rozwiązywanie konfliktów, budowanie wizerunku własnego i organizacji, umiejętności coachingowe.

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.