Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

Nasza oferta obejmuje dwie wersje programu, tj. BASIC i CUSTOM, dostosowanych dla dowolnego narzędzia psychologicznego typu „papier i ołówek” lub używanych w innych obszarach a niebędącymi testami psychologicznymi (np. stosowanych w poradnictwie zawodowym, podczas procesów rekrutacji i selekcji). Oprogramowanie dotyczy najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi, jednak nie stanowi dla nas problemu stworzenie programu dla narzędzia posiadanego tylko przez Państwa. W zależności od wewnętrznej specyfikacji programu i wybranej wersji, stworzenie programu jest możliwe w czasie od 14 dni do miesiąca. Poniżej przedstawiamy charakterystyki poszczególnych wersji programów. 

Wersja BASIC

Model ten jest podstawowym a zarazem wyjściowym produktem dla wersji CUSTOM. Zastosowane w nim algorytmy stanowią podstawę dochodzenia do każdego wyniku testowego, zatem są wszystkim psychologom bardzo dobrze znane. Składają się na nie: przeliczanie wyników wg klucza i norm zawartych w podręcznikach testowych, obliczanie przedziałów ufności dla wyników otrzymanych oraz analizę strukturalną uzyskanych wyników (ich słowny opis). Przykładowy raport wersji BASIC znajdą Państwo tutaj

Wersja CUSTOM

Jest to zaawansowany koncepcyjnie i złożony produkt. Jego wewnętrzna struktura i sposób raportowania są każdorazowo dostosowywane do Państwa potrzeb.

Atrakcyjność tej wersji polega na wykorzystywaniu parametrów rzetelności i trafności w analizie wyników. Otrzymuje się dzięki temu wartości, których znaczenie jest szczególnie istotne w kontekście dokonywania działań selekcyjnych. Wyniki analiz stanowią w swojej istocie wskaźniki prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych wartości na podstawie wyników otrzymanych.

W wersji tej możliwe jest wykreślenia profili i statystyczne porównywanie ich z założonymi przez nas wartościami. Dodatkowo możliwa jest prognoza wyników na skale innych testów oraz dalsza ich analiza względem wartości oczekiwanych. Dzięki temu raport końcowy w sposób jednoznaczny określa czy profil osoby badanej jest zgodny z profilem przez nas założonym i jakiego typu zmienne określają badaną przez nas osobę, a których fizycznie u niej nie zmierzyliśmy.

Edukacyjny aspekt tej wersji oprogramowania pozwala na weryfikację i obiektywizację poziomu zaufania wobec wykorzystywanych przez nas narzędzi. Przykładowy raport wersji CUSTOM znajdą Państwo tutaj

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.