Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

Celem Badań Zasobów Ludzkich jest zwiększenie wiedzy na temat wewnętrznego i zewnętrznego środowiska, tworzonego przez pracowników danego przedsiębiorstwa czy organizacji. Wiedza ta wypływa z określenia sposobu funkcjonowania pracowników na płaszczyźnie zadaniowej, osobowościowej, emocjonalnej, zakresu jego relacji interpersonalnych oraz możliwości adaptacyjnych do środowiska zawodowego. Wiedzę tę wykorzystuje się m.in. celu weryfikacji polityki zatrudnienia, tj. rekrutacji i selekcji kandydatów czy alokacji pracowników, pozwalając tym samym na wzrost jakości zarządzania.

Cel ten osiąga się dzięki:

  • Weryfikacji profili pracowniczych w oparciu o analizę wyników pracy i zmiennych psychologicznych (badania opisowe, wyjaśniające i eksploracyjne),
  • Optymalizacji procesów rekrutacji i selekcji (procedury kwalifikacyjne, diagnoza przydatności kandydatów),
  • Odpowiedniemu stymulowaniu rozwoju pracowników poprzez systemy motywacyjne i szkoleniowe,
  • Skutecznemu kreowaniu ścieżek kariery i awansu,
  • Identyfikacji czynników ryzyka i obszarów wymagających zmian (badania efektywności pracy).

 

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.